בית ספר עיר ימים – אשקלון

 

אדריכלות: באה אדריכלים